badania ultradźwiękoweW trakcie eksploatacji metalowych konstrukcji niezwykle istotne jest systematyczne sprawdzanie ich stanu. W trakcie użytkowania w przeróżnych warunkach, elementy konstrukcyjne narażone są na niszczące działanie wysokiej temperatury, wilgotności, obciążeń oraz różnorodnych substancji chemicznych zawartych w środowisku pracy.

Zagraża im zużycie korozyjne, ścierne lub uszkodzenia mechaniczne. Kształt, wielkość, warunki pracy lub umiejscowienie elementu niekiedy uniemożliwiają wycięcie i zbadanie jego próbki w laboratorium. W takim przypadku stosuje się badania nieniszczące, dzięki którym możliwe jest nieinwazyjne określenie stanu materiału w całej objętości i długości bez konieczności niszczenia elementu wycinaniem próbek. Do badań nieniszczących zalicza się badania ultradźwiękowe. Przy użyciu tej techniki można określić dokładne położenie wad i nieciągłości materiałowych, takich jak pęcherze czy pęknięcia, które mogą przyczynić się do szybszego zużycia elementu.

Badania te częstokroć służą do diagnostyki materiałowej zakopanych w ziemi, długich rurociągów, których nie sposób odkopywać co jakiś czas, by sprawdzić ich stan. Ultradźwięki pozwalają na szybkie i precyzyjne badanie konstrukcji.

Badaniami ultradźwiękowymi zajmuje się firma de-tech.pl