W Polsce oszczędzanie na emeryturę jest obowiązkowe nie tylko przez ZUS, ale także drugi filar tzw. fundusze emerytalne. Dobry fundusz inwestycyjny należy natomiast do kategorii nieobowiązkowego trzeciego filaru wspomagającego uzyskanie wysokiej kwoty świadczenia po osiągnięciu wieku wypłaty świadczenia.

Czy warto korzystać z takich możliwości?

Oczywiście jeżeli posiadasz doświadczenie na rynku kapitałowym, masz sporo oszczędności dobry fundusz inwestycyjny to niezłe rozwiązanie długoterminowych problemów z budowaniem majątku. System rozwoju funduszy inwestycyjnych pozwala przeznaczać dość małe środki na zakup jednostek uczestnictwa, zatem ostatecznie nie odczuwasz strat. Do tego z okresu na okres bilansujesz wartość portfela. Niestety inwestycje w fundusze podlegają sporym opłatom manipulacyjnym i transakcyjnym. Do tego zyski podlegają opodatkowaniu, chyba że wybierzesz specjalistyczne indywidualne konta emerytalne.

Perspektywy rynku

Polacy traktują fundusze jako alternatywę do najpopularniejszych lokat bankowych i faktycznie tutaj posiadają niezłą pozycję. Zastanów się, czy przypadkiem nie warto postawić na specjalistyczne zarządzanie twoimi pieniędzmi.