Regulator temperatury to niezbędny element wszelkich zautomatyzowanych układów wpływających na temperaturę. Wykorzystywane są najczęściej w klimatyzatorach i systemach centralnego ogrzewania, jednakże ich obecność jest również powszechna w samochodach, chłodziarkach, a nawet w grzejnikach.

Rola termostatu

regulator temperatury w klimatyzatorzeRolą regulatora temperatury lub też termostatu jest utrzymanie zadanej wartości temperatury na urządzeniu grzewczym bądź też chłodzącym. Jest to urządzenie zaliczane do grupy układów sterujących, a jego zadaniem jest odpowiednie załączanie obiegu czynnika grzewczego gdy zadana temperatura jest wyższa od faktycznej w danym pomieszczeniu, lub też załączenie chłodzenia w układach chłodzących, gdy temperatura przekracza wartość zadaną.

Działanie regulatora

Regulator temperatury to dostosowany do potrzeb kontroli temperatury regulator PID, czyli składający się z trzech członów: proporcjonalnego, całkującego oraz różniczkującego, element odpowiedzialny za korygowanie parametrów pracy sprzężonych z nim urządzeń, w taki sposób, aby utrzymać zadaną wartość danego, kontrolowanego parametru. W tym przypadku jest to oczywiście temperatura. Regulator reaguje na zmiany rzeczywistej temperatury w czasie i pozwala zarówno na korektę grzania lub chłodzenia w zależności od zmian następujących w otoczeniu. Dzięki odpowiedniemu programowi regulator pozwala nawet na pewne przewidywanie dalszych zmian temperatury, na podstawie zarejestrowanego stanu zmian i w ten sposób utrzymuje temperaturę na zadanym poziomie. Po więcej informacji na temat regulatorów temperatury odsyłamy tutaj: https://www.czaki.pl/pl/produkty/regulatory-temperatury/.