Nauczyciele już od najniższego progu edukacyjnego mają obowiązek realizować podstawę programową Ministerstwa Edukacji. Prowadzenie zajęć w sposób kreatywny i interesujący dla dzieci jest nie lada wyzwaniem, gdyż ich stosunek do nauki w przedszkolu będzie procentował w dalszych latach. Pomocą nauczycieli na każdym etapie są doskonale zaprojektowane tablice dydaktyczne, które w większości klas stanowią stałą ekspozycję. Te tablice przygotowane są tak, aby były czytelne i jasne dla dzieci przy jednocześnie maksymalnym naładowaniu treściami merytorycznymi.

O ile część tablic może stanowić niezmienną dekorację klas, o tyle niektóre mogą być stosowane okazjonalnie- przy okazji omawiania konkretnych tematów. Wiele firm zajmuje się produkcją tablic dydaktycznych dla szkół, warto jednak zaznajomić się z różnymi propozycjami aby wybrać te, które są najlepsze. Należy pamiętać o czcionkach, kolorach czy obrazkach- muszą być przede wszystkim czytelne a także nie przeładowane treścią, aby mogły stanowić podpowiedź zamiast ściągę.