Prowadząc własną firmę, lub będąc pracownikiem jednej z firm otoczenie oczekuje od nas świadomego wywiązywania się z powierzanych nam obowiązków. Dokumenty muszą mieć swoje miejsce, nie ma znaczenia, czy są to dane pracownicze, informacje o klientach, zadania które mamy spełnić, rachunki, czy faktury. Koniecznością jest ich odpowiednia segregacja, aby w razie konieczności ich odnalezienie nie stanowiło dla nas większego problemu. Segregatory są doskonałym rozwiązaniem, dzięki możliwości podpisania każdego z nich, wpinania poszczególnych dokumentów do całości, oraz odnalezienia w nich tego który aktualnie jest nam niezbędny. Segregator Wiele z firm obecnie prowadzi podwójną dokumentację, tą komputerową, i tą tradycyjną, dlatego porządek i ład są niezbędne. Segregowanie wszelkiego rodzaju pism, faktur, rachunków, czy dokumentów pozwala choćby w razie kontroli w sposób prosty na wyjaśnienie nieprawidłowości i ich korektę. Warto wykorzystywać najprostsze sposoby eliminowania sytuacji stresujących z naszego życia.