Istnieje kilka czynników, które trzeba rozważyć przy zakupie sutanny, szaty liturgicznej, szaty duchownej, kapy i stuły. To nie tylko rozchodzi się o piękno szat, doskonałość projektowania lub znaczenie kolorów. Jest to również wielka kwestia gdy rozmawiamy o kosztach wykonania, stylu, jakości, jak i trwałości.

W tradycji prawosławnej, każdy członek duchowieństwa, bez względu na jego rangę miał nosić szaty liturgiczne i sutanny. Mówiąc prościej, wiele różnych form szat duchownych reprezentowało różne stopnie i tak się dokonywało rozróżnienia wśród duchowieństwa. Ponadto, te szaty oznaczały również symboliczne wersety modlitwy, które mieli kapłani recytować podczas modlitwy.

Podczas gdy niektóre części szaty noszone są przez każdego członka od biskupa do ministranta jak np. kapa, to inne części są ograniczone do wyższej władzy wśród duchowieństwa. Kolory mają również duże znaczenie, jeśli chodzi szaty kościelne. Na przykład, w cerkwi, zielony kolor jest istotny jeśli chodzi o Święto Zesłania Ducha Świętego, a cały kościół jest urządzony tak, by jawić się jako naturalne zielone otoczenie.