Wielokrotnie, gdy dochodzi do zderzenia dwóch lub więcej pojazdów, używamy dwóch pojęć. Jedno to wypadek samochodowy, a drugie – kolizja samochodowa. I choć dla osoby niezbyt znającej rozumienie tych dwóch pojęć, oba będą mówić o tym samym, tak dla znawcy tematu oczywiście będą to terminy zgoła inne. W czym więc tkwi różnica? Otóż wypadkiem samochodowym nazywamy zdarzenie, które miało miejsce na lądzie i było wynikiem nieumyślnego naruszenia zasad funkcjonujących w ruchu drogowym. W efekcie doszło do śmierci jednego z jego uczestników bądź też poważnych obrażeń, które spowodowały rozstrój zdrowia na okres dłuższy niż 7 dni. Oczywistym jest, że oceny stanu zdrowia określa lekarz. Z kolei kolizja drogowa to zdarzenie, które również miało miejsce na lądzie, także było spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad, które obowiązują na drodze, jednak jego skutkiem są szkody materialne - mowa tu oczywiście o takich stratach, jak uszkodzenie pojazdu, przewożonego bagażu itp. – bądź też doszło do powstania obrażeń ciała, które naruszyły narządy ciała jego uczestnika lub spowodowały u niego rozstrój zdrowia krótszy niż 7 dni. Jak zatem widać, wypadek samochodowy i kolizja drogowa to nie to samo.