Na rynku w sposób równoległy wobec siebie funkcjonują dwa typu przedszkoli, są to przedszkola publiczne, dofinansowywane przez gminę i przedszkola niepubliczne, gdzie cały koszt opieki nad dzieckiem ponosi rodzic/opiekun dziecka. Z oczywistych względów większość rodziców chętniej korzysta z pomocy przedszkoli publicznych, ale z braku wystarczającej liczby wolnych miejsc lub ze względu na indywidualne przekonania, część rodziców korzysta z pomocy w pełni odpłatnych przedszkoli niepublicznych. W tym miejscu warto nadmienić, że opieka nad dzieckiem w tzw. przedszkolu państwowym, w pewnym stopniu również jest odpłatna – płaci się za dłuższy czas opieki nad dzieckiem, za zajęcia dodatkowe itd.

Jak jest funkcja przedszkola?

niepubliczne przedszkole

Podstawową funkcją przedszkoli, bez różnicowania na placówki państwowe czy prywatne, jest zapewnienie dziennej opieki nad małymi dziećmi (w wieku do 7 lat, do momentu osiągnięcia przez dziecko wieku szkolnego). Opieka nad dzieckiem to funkcja wspólna, wykonywana zarówno przez niepubliczne przedszkole, jak i przez tradycyjne przedszkole gminne. Dodatkowa funkcja przedszkoli to edukacja. Dzieci uczęszczające do przedszkoli zdobywają nową wiedzę, która przygotowuje je do rozpoczęcia nauki w szkole. W tym przypadku różnice pomiędzy sposobem nauczania w przedszkolach niepublicznych i państwowych mogą być znaczne.

Kiedy wybrać niepubliczne przedszkole?

Jeśli rodzic zdecyduje się na zapisanie dziecka do przedszkola prywatnego (przedszkola prywatne bez dotacji są kilka razy droższe niż przedszkola publiczne), może wybierać pomiędzy przedszkolami oferującymi różne systemy prowadzenia zajęć z dziećmi. Na rynku znajdziemy przedszkola o profilu muzycznym czy przedszkola bazujące na metodzie Montessori – unikalna technika nauczania przez poznanie i doświadczenie, a nie przez suche zapamiętywanie faktów, które w rzeczywistości w najmniejszym stopniu nie interesują dziecka. W przedszkolach bazujących na tej metodzie nauczania nie ma tradycyjnego podziału na grupy wiekowe, co pomaga integrować się dzieciom w różnym wieku i przyspiesza naukę dzieci najmłodszych, które mogą wzorować się na swoich starszych kolegach. Wybierając niepubliczne przedszkole rodzic ponosi większy miesięczny koszt za opiekę nad dzieckiem, z drugiej jednak strony może wybierać pomiędzy wieloma różnymi placówkami. W przypadku przedszkoli publicznych możliwość wyboru placówki jest ściśle ograniczona i związana z miejscem zamieszkania. Także program nauczania w przedszkolach państwowych jest niemal zawsze identyczny, z uwzględnieniem klasycznego podziału dzieci na grupy wiekowe.